de GRAANCIRKEL...

... ons projekt voor de "warmste week" !

Terwijl we met z'n allen flink aan het inzamelen zijn van producten, mochten de leerlingen van 4-5 & 6 een bezoek brengen aan de Graancirkel.
We werden rondgeleid door Mr. Danny & Mr. Paul (schoonpapa van meester Peter).
Momenteel wordt hulp verstrekt aan 140 gezinnen.
Meer info vindt u op foto's 14-15-16.  (U kunt die rechtstreeks bekijken door het nummer aan te klikken.)

Na dit bezoek werd de adventsslogan "1 op 7 haalt de meet niet" ons nog duidelijker !!!

Klik hier om de foto's te bekijken.