zorg


Onze visie op zorg vertrekt vanuit onze schoolvisie. Bij ons staat het kind steeds centraal en willen we alle kinderen de passende ondersteuning bieden om optimaal te leren en te groeien doorheen kleuter en lager.

We hebben in de zorg steeds aandacht voor onze vier pijlers: Geloof in jezelf, Op een fijne manier samenleven, Kunnen genieten en Sterk in je schoenen staan. Hierbij willen wij elk kind “zien” en ervan houden om wie hij/ zij is. Welbevinden staat op nummer één; een kind dat zich goed voelt komt tot leren.

We hebben oog voor kinderen op hun eigen ontwikkellijn. Onze zorgwerking is er voor kinderen met een vertraagde ontwikkeling én voor snel-lerende kinderen. Zowel de ontwikkeling op cognitief gebied als de sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling van het kind kunnen aanleiding geven tot zorg.

De klasleerkracht is de spilfiguur in de zorg, ondersteund door het zorgteam. De klasleerkracht brengt de ‘brede’ ontwikkeling van het kind in kaart, om kinderen beter te kunnen begeleiden bij de volgende stap in hun ontwikkeling, om het passende aanbod te kunnen doen.​ Dit gebeurt aan de hand van de ontwikkeldomeinen in ZILL (leerplan Katholiek Basisonderwijs, Zin in Leren, Zin in Leven). Hierbij is er oog voor sociaal, emotioneel en cognitief welzijn van elk kind.

Bij de juiste begeleiding van elk kind is zowel de inbreng van de ouders als de expertise van de school cruciaal. De school informeert de ouders regelmatig en bevraagt hen rond de ontwikkeling van hun kind. We ondersteunen ouders, waar nodig, om passende externe begeleiding op te starten.

Samen met het CLB en het zorgteam bewaken we de rijke kansen die we bieden, binnen het zorgcontinuüm. Bekijk hier het schema van onze zorg. Wil je meer weten over de concrete aanpak van de zorg die wij aanbieden in de lagere school, dan kan je onze verkorte zorgvisie lagere school doornemen.

Heb je een vraag over zorg, dan kan je terecht bij:
zorgcoördinator kleuter Emma Vandoorne (Emma.Vandoorne@arkorum.be);
zorgcoördinator lager Véronique Deryckere 1ste-4de leerjaar (Veronique.Deryckere@arkorum.be);
zorgcoördinator lager Tine Ampe 5de-6de leerjaar (Tine.Ampe@arkorum.be).

Voor onze zorgwerking werken we nauw samen met onderstaande organisaties:
CLB trikant
Paramedisch werker: Veerle Sap
Maatschappelijk werker: Emma Desmet
Psycholoog/pedagoog: Heidi De Vlaeminck
Arts: Marian Vervoort
Link Netwerk Zuid - ondersteuning type basisaanbod, 3 en 9
Link De Kade - ondersteuning type 6 en 7
Link Dominiek Savio - ondersteuning type 4